เวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นธุรกิจ

คนส่วนใหญ่ที่มีแนวคิดไม่เหมือนใครรอทั้งชีวิตเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการนำไปใช้ เมื่อพูดคุยกับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ คุณจะได้รู้ว่าเวลาใดเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นธุรกิจ หากคุณเฝ้ารอจังหวะที่เหมาะสมที่จะปรากฏตัวต่อหน้าคุณ คุณจะไม่มีวันเจอมัน เหตุผลที่คุณกำลังรอช่วงเวลานั้น มีคนอื่นกำลังสำรวจและพบมันก่อนที่จะถึงหน้าประตูบ้านคุณ มีสองด้านที่คุณต้องพิจารณาก่อนก้าวเข้าสู่ธุรกิจ ก่อนอื่นคุณต้องวิเคราะห์ก่อนว่าตัวคุณเป็นนักธุรกิจเองหรือไม่ ประการที่สอง คุณต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและแนวโน้มทางธุรกิจ

อันดับแรกคือบุคลิกภาพของคุณเอง ไม่มีใครรู้จักคุณดีไปกว่าตัวคุณเอง คุณต้องวิเคราะห์ว่าคุณมีบุคลิกภาพแบบใดที่สามารถจัดการและดำเนินธุรกิจได้หรือไม่ คุณต้องมีความว่องไวเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ เป็นผู้สังเกตการณ์ที่กระตือรือร้นเพื่อให้คุณสามารถระบุปัญหาได้ทันทีและแก้ไขได้ มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี เพราะธุรกิจนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นนักเจรจาต่อรองที่ดีเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือลูกค้าของคุณ คุณต้องเป็นผู้นำที่ดี เป็นผู้นำที่สามารถกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมได้ และเหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องเป็นผู้จัดการที่ดี ผู้ที่สามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างต้นทุนและกำไร เป็นคนที่เข้าใจกระบวนการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การผลิตจนถึงการขาย สรุปแล้วคุณต้องตัดสินใจว่าคุณมีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่? เพราะไม่มีใครสามารถตัดสินคุณได้ดีไปกว่าคุณ

สิ่งที่สองที่คาดการณ์เวลาที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจคือสภาวะเศรษฐกิจ คุณต้องวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจก่อนที่จะก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจ ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำเมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อผู้คนตกงาน และเต็มใจที่จะทำงานโดยได้รับค่าจ้างต่ำ เป็นเวลาที่ดีในการเข้าสู่โลกธุรกิจ ในทำนองเดียวกันหากคุณต้องการเข้าสู่ธุรกิจก่อสร้างและมีความตกต่ำในอุตสาหกรรมก็อย่าเข้าร่วม เพราะไม่ว่าค่าแรงจะถูกแต่จะมีประโยชน์อะไรในเมื่อสุดท้ายก็ไม่มีใครซื้องานก่อสร้างของคุณแล้วคุณก็ขายไม่ออก แนวโน้มการเติบโตอื่น ๆ ที่คุณต้องจับตามองคือแนวโน้มของการจ้าง เมื่อพูดถึงการเอาท์ซอร์ส คุณต้องสังเกตและประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจของทั้งโลก คุณต้องระบุว่าคุณสามารถเข้าถึงมืออาชีพและปัญญาชนที่มีต้นทุนต่ำได้จากที่ใด หากคุณอยู่ในธุรกิจบริการ ในทางตรงกันข้าม หากคุณอยู่ในธุรกิจการผลิต คุณต้องระบุสถานที่ทั่วโลกที่คุณสามารถหาแรงงานราคาถูก ที่ราคาวัตถุดิบถูก และจากที่ที่คุณสามารถลดต้นทุนซัพพลายเชนทั้งหมดได้

กล่าวโดยสรุปคือ ไม่มีเวลาเฉพาะเจาะจงในการเริ่มต้นธุรกิจ เวลาใดเป็นเวลาที่เหมาะสม แต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์ เวลาที่เหมาะสมคือเมื่อคุณสามารถประสานระหว่างลักษณะส่วนบุคคลของคุณกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เมื่อคุณแน่ใจว่าสภาวะเศรษฐกิจเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของคุณ และคุณมีสุขภาพที่ดีที่จะจัดการกับมันได้ ซึ่งจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการลงมือและหวังว่าจะประสบความสำเร็จ